Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
Opublikowano: 2023/12/14


Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczana i wychowania
  1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
  2. Kiliańska D [red.]: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2008
  3. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
  4. Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. – Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009
  5. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
  6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038)
  7. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
  9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.11.18.94 z dnia 27 stycznia 2011 r.)
  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy