Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Opublikowano: 2023/12/14


1.      Goduli-Stuglik U. (red). „Wybrane zagadnienia z patologii noworodka” Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2003

2.      Borkowski W.M. „Opieka pielęgniarska nad noworodkiem”  Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007

3.      Halliday H. L. McClure G., Reidl M.  „Intensywna terapia noworodka” α–medica press, Bielsko-Biała, 1999

4.      Bałanda A. (red.) „Opieka nad noworodkiem” PZWL, Warszawa, 2009

5.      Bałanda-Bałdyga A., Bień A., Dobrowolska B. „Opieka nad wcześniakiem” PZWL, Warszawa, 2009

6.      Szczapa J. (red) „Podstawy neonatologii” PZWL, Warszawa, 2008

7.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.12.1100 → z dnia 4 października 2012r.)

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy