Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Żywienie enteralne i parenteralne – dla pielęgniarek
Opublikowano: 2023/12/14


 1. Anders J.(red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków, 2011
 2. Daniluk J, Jurkowska G (red.): Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2005
 3. Fibak J: Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005
 4. Górajek-Jóźwik J: Filozofia i teorie pielęgniarstwa, wyd . Czelej, Lublin 2007
 5. Jurkowska G, Łagoda K: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL , Warszawa 2011
 6. Kapała W: pielęgniarstwo w chirurgii. Wyd. Czelej , Lublin 2006
 7. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.11.18.94 z dnia 27 stycznia 2011 r.)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.
 11. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2008
 12. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
 13. Wrońska I, Mariański J: Etyka w pracy pielęgniarskiej, podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich, wyd. Czelej, Lublin 2002
 14. Zahradniczek K (red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL 1999

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy