Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Wykaz literatury obowiązującej na egzaminie wstępnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Opublikowano: 2023/12/14


 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039)
 2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1lipca 2011r. (Dz.U.Nr 174, poz.1038).
 1. Marcinkowski J.T. Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. PZWL, Warszawa 2003
 1. Cianciara Dorota: Zarys współczesnej promocji zdrowiaWydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
 1. Karski J.B. (red): Promocja zdrowia. Wydawnictwo IGNIS, Warszawa 1999
 1. Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Impuls 2006.
 1. AndruszkiewiczA., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia. Tom 1-Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.
 1. AndruszkiewiczA., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia Tom 2 – Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2010.
 1. Kanclerski K., Kuszewski K., Tadeusiak B. (red.): Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi. PZWL, Warszawa 2001.
 1. Ksykiewicz-Dorota A.: Podstawy organizacji pracy pielegniarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2004.
 1.  Ksykiewicz-Dorota A.: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wyd. Czelej, Lublin 2013.
 1.  Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wyd Urban $Partner 2006.
 2. Heczko P. Wójkowska : Zakażenia szpitalne, Podręcznik dla zespołów kontroli zakaźnej . PZWL , Warszawa 2009
 1. Kózka M. Płaszewska-Żywko L.: Diagnoza i interwencje pielęgniarskie Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008
 1. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2006.
 1. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 1. Rowiński W., Dziak A. (red).: Chirurgia dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 1. Fibak J.(red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 1. Ustawa z dnia 8 września 2006roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz. U. 191 poz. 1410 z późn. Zm.
 1. Polska Rada Resuscytacji: Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
 1. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. II.
 1. Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2010, wyd. I (dodruk).
 1. Keim S. M.: Medycyna ratunkowa na dyżurze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa          , wyd. I
 1. Briggs S. M., Brinsfield K.H.: Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008,wyd. I.
 1. Kucewicz-Czech E.: Stany nagłe w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 , wyd. I.
 1. Wołowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, wyd. I.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy