Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje medyczne a budowanie kapitału zdrowotnego społeczeństwa. Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem.”
Opublikowano: 2024/02/06


Gdzie i kiedy:

16 kwietnia 2024 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Szanowni Państwo,  

Pełnomocnik Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża do spraw Rozwoju Nauk Medycznych wraz z zespołem, w porozumieniu z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, w bieżącym roku akademickim 2023/2024, inicjuje realizację konferencji naukowych pod nazwą Instytucje medyczne a budowanie kapitału zdrowotnego społeczeństwa. W zamyśle organizatorów będzie to cykliczna konferencja odbywająca się w trybie rocznym. Będzie nam miło gościć w murach Akademii pracowników różnych ośrodków naukowych i badawczych, którym bliskie są zagadnienia zdrowia oraz potrzeby rozpoznania wielorakich czynników warunkujących zasoby oraz kondycję zdrowotną współczesnego społeczeństwa polskiego.

Zasadnicze ramy problemowe konferencji są anonsowane jej tytułem. Występują w nim dwa pojęcia, które będą ogniskować problemy i analizy koncepcji oraz danych empirycznych, prezentowane w ramach planowanych spotkań. Tymi pojęciami są instytucje medyczne oraz kapitał zdrowotny społeczeństwa. Zastrzec w tym miejscu należy, iż zarówno instytucje, jak i kapitał zdrowotny odnoszą się do zjawisk społecznych, które mają dynamiczny charakter. Przybierają one kształt który, z jednej strony, jest historycznie określony, z drugiej zaś są one warunkowane aktualnymi układami struktur społecznych oraz wartości i standardów kulturowych. Oddziaływania tych ostatnich czynników są wyraźnie widoczne, a współcześnie  stają się one szczególnie istotne.

Pierwsza edycja cyklicznej nosi tytuł Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem. Proponujemy skoncentrowanie uwagi na problemach nękających współczesne społeczeństwo polskie, które ze szczególną siłą występują zarówno w instytucjach medycznych, jak i w zasobach społeczeństwa, które są jego kapitałem zdrowotnym. Zaufanie, ryzyko, jak i bezpieczeństwo zdrowotne lokują się w różnych środowiskach i formach opieki nad pacjentem (w opiece przedszpitalnej, w szpitalu, przychodni, w rodzinie, w zbiorowości pracowniczej…). Znajdują one też swoje odzwierciedlenie w podejmowanych praktykach służących ratowaniu życia, zachowaniu zdrowia oraz jego przywracaniu przez różne kategorie społeczne, np. zawodowe, wiekowe, ekonomiczne, statusowe, związane z miejscem zamieszkania itp.  Wyodrębnione jako pole zainteresowania, trzy zjawiska, czyli zaufanie, ryzyko i  bezpieczeństwo zdrowotne, są też wpisane w relacje ludzi z przedstawicielami profesjonalnych kadr medycznych, w ich intensywność, ale też w budowanie ewentualnych alternatywnych relacji terapeutycznych.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz koncepcji ich aplikacji w praktyce sprawowania opieki nad pacjentem. Wyrażamy też nadzieję na zaprezentowanie koncepcji i działań o innowacyjnym charakterze oraz na otwartą i twórczą dyskusję. Odgórnie nie ograniczamy zakresu problemów, które mają mieścić się w wystąpieniach referentów.  Prosimy jednak o respektowanie ram problemowych zarysowanych tytułem I edycji konferencji: zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem. Ostateczny kształt programu konferencji zostanie skonstruowany po analizie nadesłanych propozycji tematów wystąpień. Oczekujemy zgłoszenia tematów referatów do 20 marca 2024r. W zamyśle organizatorów, w  ramach prezentowanych referatów znajdą się zarówno wypowiedzi o teoretycznym charakterze, jak i referujące doświadczenia oraz wyniki badań empirycznych związanych z zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów. Do udziału w konferencji zapraszamy zatem naukowców, ale i praktyków. Jedna sesja zostanie zarezerwowana na wypowiedzi studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne AJP. Warto zaznaczyć, że jest planowana publikacja monografii (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych). Ponadto uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające czynne uczestnictwo w konferencji. Planujemy obrady w formie stacjonarnej w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz online (w wyjątkowych sytuacjach, na platformie MS Teams).

Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatora.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem wystąpienia prosimy przesłać na: adres: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Pełnomocnik ds. rozwoju nauk medycznych, ul. Chopina 52, bud. Nr 8. 66 – 400 Gorzów Wielkopolski (z dopiskiem: Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem) lub e-mail: konferencja.imabkzs24@ajp.edu.pl do 20 marca 2024 r.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o przesłanie tekstu artykułu drogą mailową na adres konferencja.imabkzs24@ajp.edu.pl do 30 maja 2024 r.

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do 20 marca 2024 r.

Wysokość opłaty:

Referenci: 200,00 zł (koszt publikacji w czasopiśmie po uzyskaniu pozytywnych recenzji, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe) Studenci (aktywny udział): 50,00 zł (certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwę kawową. Ponadto koszt publikacji najwyżej ocenionych prac przez członków Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodniczącą Rady Naukowej po uzyskaniu pozytywnej recenzji) Organizator nie pokrywa kosztów noclegu.

Dane do przelewu:

Konto: Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25 66-400 Gorzów Wielkopolski
BANK ZACHODNI WBK S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

W tytule przelewu należy wpisać: Konferencja „Zaufanie, ryzyko, bezpieczeństwo zdrowotne w opiece nad pacjentem/imię i nazwisko uczestnika konferencji

Kontakt:

Kierownik naukowy konferencji:

prof. dr hab. Irena Machaj, imachaj@ajp.edu.pl,

Sekretarz konferencji:

Agata Zawadzka, azawadzka@student.ajp.edu.pl,

Pliki do pobrania:

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy