Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse (DiagNurse).
Opublikowano: 2024/03/05


Z ogromną radością oddajemy do rąk użytkowników, członków samorządu pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, aplikację mobilną Diagnostic Nurse (DiagNurse).

Aplikacja została opracowana, jako narzędzie edukacyjne dedykowane pielęgniarkom i studentom pielęgniarstwa, a jej głównym celem jest wspomaganie użytkowników w ocenie klinicznej pacjentów. Dlatego też, użytkownik aplikacji otrzymuje mobilny dostęp do 241 skal i kwestionariuszy oceny podzielonych na 21 sekcji, według układów w organizmie człowieka lub niektórych najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się pielęgniarka w swojej praktyce.

DiagNurse wyposażona jest w trzy główne zakładki, które jednocześnie odzwierciedlają jej funkcjonalności:

  • Narzędzia oceny stanu pacjenta — umożliwia kalkulację i pomiar oceny stanu pacjenta z listy dostępnych skal, testów diagnostycznych i standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego;
  • Lista pacjentów — pozwala stworzyć i wyświetlić listę pacjentów, dodawać lub usuwać badania do wybranych z listy pacjentów, przeglądać rejestr zrealizowanych badań oraz dodawać kolejne badania dla wybranego pacjenta;
  • A-Z przewodnik — umożliwia dostęp do opisu i szczegółowych informacji dotyczących użytych w aplikacji skal, testów diagnostycznych oraz standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego z odniesieniami do literatury.

Aplikacja mobilna DiagNurse została przygotowana przez opiekunów i studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy