Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

7. Wnioski dla pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać …

Data: 2018/08/09

 

WNIOSEK-O-STWIERDZENIE-PRAWA-WYKONYWANIA-ZAWODU-2022-obywatele-UE-3.docx WNIOSEK-O-STWIERDZENIE-PRAWA-WYKONYWANIA-ZAWODU-2022-obywatele-UE-2.pdf WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-PRAWA-WYKONYWANIA-ZAWODU-2022-cudzoziemcy-spoza-UE-3.docx WNIOSEK -O- PRZYZNANIE -PRAWA – WYKONYWANIA -ZAWODU – 2022 – cudzoziemcy – spoza -UE WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-PRAWA-WYKONYWANIA-ZAWODU-NA-OKRESLONY-ZAKRES-CZYNNOSCI-OKRES-I-MIEJSCE-ZATRUDNIENIA-W-PODMIOCIE-WYKONUJACYM-DZIALALNOSC-LECZNICZA-6.pdf WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-WARUNKOWEGO-PRAWA-WYKONYWANIA-ZAWODU-5.pdf

9. Uregulowania prawne w ochronie zdrowia.

Data: 2018/08/09

 

1) Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych 2) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 3) Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 4) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze …