Szkolenia

Komunikat w sprawie przystąpienia OIPiP w Białymstoku do …

Data: 2021/08/25

 

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek OIPiP w Białymstoku jako organizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  przystąpiła do  postępowania przetargowego na ww. …