Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej – 2018

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej – 2018

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej od 1.01.2018 r.

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póz. zm.) art. 105 ust 1 pkt 1 opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata 91 zł

na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:

50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty tj. 45,50 .  

Skarbnik
Dorota Rodziewicz

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy