Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Opinia w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru do zadań w innych oddziałach szpitalnych.
Opublikowano: 2018/07/19


Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa
Województwo Podlaskie

Białystok, dn. 6 czerwca 2013r.

Opinia w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru do zadań w innych oddziałach szpitalnych.

Pielęgniarka operacyjna uprawniona jest do  pielęgniarskiej asysty do zabiegów operacyjnych/ inwazyjnych badań diagnostycznych z uwzględnieniem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz godności osobistej.

Działania swoje pielęgniarki operacyjne realizują w warunkach sali operacyjnej. Na całość realizacji opieki w bloku operacyjnym składają się czynności w obszarach związanych z pracą pielęgniarki instrumentującej i pomagającej – przed operacją, w trakcie i po jej zakończeniu.

Kluczowe  znaczenie dla powodzenia planowanych / nagłych procedur zabiegowych mają też czynności przygotowawcze – wykonywane poza zabiegami; gwarantujące  im  jakość na pożądanym poziomie.

Czynności te wykonywane są w czasie oczekiwania na zabiegi – tj. gotowości do ich wykonania.

Sposób realizacji opieki przez pielęgniarki operacyjne we wszystkich wymienionych obszarach określają propozycje standardów i procedur prezentowane w literaturze fachowej, które należy  dostosować do  warunków danego bloku operacyjnego.

Rozwiązania organizacyjne ( nakazujące / zezwalające) na przemieszczanie się personelu szpitala pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń – jakimi są blok operacyjny i inne oddziały – pomimo stosowania określonych procedur – powodują wzrost ryzyka transmisji zakażeń; co przedstawia w swych opiniach konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego  oraz  literatura fachowa przedmiotu.

Wnioski :
1. Pielęgniarka operacyjna nie powinna w czasie dyżuru opuszczać bloku operacyjnego w celu realizacji zadań w innych obszarach pielęgniarstwa.
2. Formy realizacji dyżurów – w przypadkach przewidywanej znikomej ilości zabiegów operacyjnych podczas dyżurów popołudniowych i nocnych umożliwiają  zapisy Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

mgr Anna Kulikowska
Konsultant Wojewódzki w dz. Pielęgniarstwa

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy