Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Wykonywanie zawodu

Ikona wykonywanie zawodu

Koronawirus

Koronawirus - ikona

Regulaminy

Projekt

AKTUALNOŚCI

OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji bezpłatnego kursu dokształcającego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” nr POWR.07.01.00-00-0004/22

OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji bezpłatnego kursu dokształcającego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza swoich członków do […]

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej należy złożyć wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do rejestru w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych na terenie której pielęgniarka/położna zamierza wykonywać zawód.Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: odpis lub kserokopia dyplomu oraz odpis lub kserokopia suplementu – oryginały do wglądu; zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym […]

„Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”

Uchwała nr 18VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnychz dnia 17 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej” Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się […]

Specjalizacja epidemiologiczna – ogłoszenie o przesunięciu naboru do 30.09.2023

OIPiP w Białymstoku ogłasza przesunięcie naboru na bezpłatne (ze środków OIPiP w Białymstoku) szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych w terminie 20.10.2023 r. do 19.02.2025 r. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz.1707), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która: posiada prawo […]

Najczęściej czytane

Konsultanci

Konsultanci

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Ikona prawo

Prawo

Dokumenty do pobrania

Biuletyn

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne

Ikona towarzystwa naukowe

Towarzystwa Naukowe

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy