Literatura do egzaminu na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

  1. Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007;
  2. Czarnecka Z., Malińska W.: Instrumentarium i przebieg zabiegów z chirurgii, ginekologii, urologii. Makmed, Lublin 2006;
  3. Debrand-Passard A, Luce-Wunderle G.: Pielęgniarstwo operacyjne, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010
  4. Fleischer M, Bober – Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Urban Partner , Wrocław 2006
  5. Harmsen G.: Przebieg operacji od A do Z . PZWL, Warszawa 1999

Pliki:

ogłoszenie o szkoleniu na specjalizację.doc
ogłoszenie o szkoleniu na specjalizację.pdf

Najczęściej czytane