Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

1. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I i II, Wyd. Czelej, Lublin 2004.

2. de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.:  Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydanie 1, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.

3. de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M.: Psychologiczno-kliniczna ocena bólu przewlekłego. Wyd. AMG, Gdańsk 2003.

4. Fray S. T.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. PTP, Warszawa 2009.

5. Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Wydanie 1, Wyd. Medical Education, Warszawa 2013.

6. Murray S.C.: W jaki sposób uniknąć uporczywej terapii w opiece paliatywnej? Medycyna Paliatywna w Praktyce 4, 2. Via Medica 2010.

7. Wieczorek – Chełmińska Z.:  Żywienie w chorobach nowotworowych. Wydanie 1, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2006.

8. Adamczyk A., Buczkowski K., Damian Jagielski D., Krajnik M.(red.): Opieka paliatywna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2009.

9. Korzeniewska – Eksterowicz A., Młynarski W.(red.): Wybrane zagadnienie pediatrycznej opieki paliatywnej. Wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2011

10. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)

Najczęściej czytane