Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Piśmiennictwo:

  1. Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, CKPPiP, Warszawa 2002
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu oraz zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.(Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)z późniejszymi zmianami.
  3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039)

Pliki:

literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.docx
literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.pdf

Najczęściej czytane