Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków , 2011
 2. Fibak J: Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005
 3. Ciruś M, Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007
 4. Walewska E: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007
 5. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 6. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 7. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
 8. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.11.18.94 z dnia 27 stycznia 2011 r.)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Najczęściej czytane