Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny: „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”
Opublikowano: 2018/07/20


Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny: „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”
  1. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Tom I i II. PZWL, Warszawa 2006
  2. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2002
  3. Chazan B., Leibschang J. (red.): Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. PZWL, Warszawa 2002
  4. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologiiPodręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich. Czelej, Lublin 2003

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy