Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

1.      Goduli-Stuglik U. (red). „Wybrane zagadnienia z patologii noworodka” Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2003

2.      Borkowski W.M. „Opieka pielęgniarska nad noworodkiem”  Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007

3.      Halliday H. L. McClure G., Reidl M.  „Intensywna terapia noworodka” α–medica press, Bielsko-Biała, 1999

4.      Bałanda A. (red.) „Opieka nad noworodkiem” PZWL, Warszawa, 2009

5.      Bałanda-Bałdyga A., Bień A., Dobrowolska B. „Opieka nad wcześniakiem” PZWL, Warszawa, 2009

6.      Szczapa J. (red) „Podstawy neonatologii” PZWL, Warszawa, 2008

7.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.12.1100 → z dnia 4 października 2012r.)

Najczęściej czytane