Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

  1. Hampton J.R.: EKG w praktyce. PZWL, Warszawa 2002
  2. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
  3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039)

Pliki:

literatura na kurs EKG.doc
literatura na kurs EKG.pdf

Najczęściej czytane