Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

  1. Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka PZWL, Warszawa 2011
  2. Anders J. Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacyjna, Kraków 2016
  3. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej PZWL, Warszawa 2014
  4. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2017
  5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251).
  6. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Najczęściej czytane