Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla położnych i pielęgniarek

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

WYKAZ LITERATURY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO
przydatnej do przygotowania do wstępnego egzaminu
  1. Andres J. (red.): Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005
  2. Bałanda A.: Opieka nad noworodkiem. PZWL, Warszawa 2009
  3. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007
  4. Helwich E. (red.): Wcześniak. PZWL, Warszawa 2002
  5. Pilewska A. (red.): Opieka nad wcześniakiem. PZWL, Warszawa 2009
  6. Piotrowa A.: Niewydolność oddechowa u dzieci. a-Medica Press, Bielsko-Biała 2000
  7. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008
  8. Szreter T. (red.): Anestezjologia i intensywna terapia u dzieci. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

Najczęściej czytane