Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek:
  1. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. Wieczorowska Tobis K., Talarska D., Wydawnictwo PZWL.
  2. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Red. Kędziora- Kornatowska K., Muszalik M., Wydawnictwo Czelej
  3. ​Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
  4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
  5. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Najczęściej czytane