Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

  1. Ćwiczenia położnicze: podręcznik dla studentów medycyny / Troszyński M., Wydaw. Lekarskie PZWL.
  2. Ginekologia: podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów / Opala T. (red.), Wydaw. Lekarskie PZWL.
  3. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii: [podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich] / Łepecka-Klusek C. (red.), Wydaw. Czelej.
  4. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze / Dudenhausen J. W., Pschyrembel W., Wydaw. Lekarskie PZWL.
  5. Stany naglące w położnictwie i ginekologii / Benrubi G I. (red.); Różewicki S. (red. nauk. wyd. pol.), Springer PWN.
  6. Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008 Ślusarska B. ( red.):
  7. Położnictwo i ginekologia. Tom I i II. PZWL, Warszawa 2006 Bręborowicz G.H. (red.):

Najczęściej czytane