Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
  1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)
  3. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2014.

Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

  1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039)

Najczęściej czytane