Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
  1. de Walden – Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2008.
  2. de Walden – Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo  opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2017
  3. de Walden – Gałuszko K., Ciałkowska – Rysz A.(red.): Medycyna paliatywna.  Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2015.
  4. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 236. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
  5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. 2016, poz. 1251 t.j. z dnia 2016.08.16)

Najczęściej czytane