Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Data: 2018/08/09

Drukuj stronę

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE

W dniu 28.12.2013 r. została opublikowana DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)(Dziennik Urzędowy UE L 354, str. 132).

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego) a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, polegającej na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, do okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych, absolwentek szkół pomaturalnych.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (data publikacji: 31.12.2013 r.)

Najczęściej czytane