• Strona główna
  • Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny
  • Decyzja Delegowana Komisji (UE) 2016/790 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

Decyzja Delegowana Komisji (UE) 2016/790 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

Data: 2018/08/13

Drukuj stronę

 

Pliki: decyzja delegowana.pdf

Najczęściej czytane