Informacja dla pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE

Data: 2021/01/20

Drukuj stronę

 

Informacja dla pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) przesyłamy poniżej link do strony Ministerstwa Zdrowia na której są dostępne informacje w przedmiotowej kwestii www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Najczęściej czytane