Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Indywidualna praktyka

Instrukcja rejestracji praktyki indywidualnej pielęgniarki/położnej w systemie teleinformatycznym RPWDL

Wpis i skreślenie z rejestru

Zawieszenie i zakończenie  indywidualnej praktyki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku przypomina o obowiązku składania wniosków o wpis zawieszenia indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej do Rejestru praktyk prowadzonego systemie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej lub wniosków o wykreślenie z rejestru RPWDL w przypadku zawieszenia lub wykreślenia działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy