Aktualności

POMOC MEDYKÓW DLA UKRAINY

Data: 2022/02/28

 

Szanowne Okręgowe Izby PIelęgniarek i Położnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej przy aktualnie dużym napływie uchodźców mimo finansowania przez NFZ może stanowić …

Ankieta dotycząca zachowań samobójczych

Data: 2022/02/01

 

Pani/Pan Przewodnicząca/Przewodniczący ORPiP W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP zwracam się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród pielęgniarek i położnych informacji o możliwości …

Komunikat Lekarze Pielęgniarki

Data: 2022/01/25

 

Wybór formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do …