Prawo

Zwrot książeczki prawa wykonywania zawodu

Data: 2018/07/26

 

Dotycząca: obowiązku zwrotu do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych tzw. książeczki „prawa wykonywania zawodu” przez pielęgniarkę lub położną w przypadku zrzeczenia się przez …