Prawo

Zwolnienie od pracy

Data: 2018/07/26

 

Opinia prawna odnośnie kwestii interpretacji art. 16 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dokument

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o …

Data: 2018/07/26

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o …

Data: 2018/07/26

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach …

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o …

Data: 2018/07/26

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta …

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o …

Data: 2018/07/26

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. …