Szkolenia organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Zapraszamy do udziału w kursach specjalistycznych

Data: 2022/09/09

 

w ramach projektu: Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 sfinansowanego w ramach reakcji Unii …