Szkolenia organizowane przez OIPiP w Białymstoku

Zapraszamy do udziału w kursach specjalistycznych

Data: 2022/09/09

 

w ramach projektu: Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 sfinansowanego w ramach reakcji Unii …

Nabór na kursy specjalistyczne w ramach projektu

Data: 2022/01/10

 

OIPiP w Białymstoku ogłasza  rekrutację na kursy specjalistyczne    dla pielęgniarek i położnych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie w ramach projektu: Wsparcie kształcenia podyplomowego …