Kontakt

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Biuro-Okręgowej-Izby-dane-teleadresowe-8-08-2023.pdf

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 12/19 Klatka II


15-097 Białystok, woj. podlaskie
tel: 85 747 00 16
fax: 85 744 11 09
kom: 510 835 623
email: izba@oipip.bialystok.pl
Numer konta: 
PKO Bank Polski S.A. I O/Białystok   
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180
NIP    542-20-84-766
REGON    050031154

Godziny pracy

poniedziałek 7:30 -15:30
wtorek  7:30 -15:30
środa 10:00 – 18:00
czwartek  7:30 -15:30
piątek 7:30 -15:30

DNI WOLNE W OIPIP W BIAŁYMSTOKU W 2023 ROKU

02 maja 2023

09 czerwca 2023

14 sierpnia 2023

Komisja ds. Etyki

email: komisja.etyki@oipip.bialystok.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych

tel. (85) 747 00 16
oroz@oipip.bialystok.pl
pełni dyżury 2 razy w miesiącu w siedzibie OIPiP
druga i czwarta środa miesiąca 15.00-17.00

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

tel. (85) 747 00 16

Kontakt  SMK

Infolinia 22 597 09 21
e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Siedziba

Najczęściej czytane