Komisje i zespoły problemowe – VII Kadencja

Data: 2018/07/19

Drukuj stronę

 

Komisje problemowe działające przy Okręgowej Razie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

1. Komisja ds. Pielęgniarstwa w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej i Kontraktowania Świadczeń
1)  Dorota Rojsza – przewodnicząca
2)  Halina Skibicka
3)  Barbara Wiszniewska
4)  Anna Sokół
5)  Bożena Kostro
6)  Jolanta Kraśnicka
7)  Marzenna Lewosz
8)  Beata Dzienis
9)  Eugenia Grażyna Laszewicz
10)  Marta Puchalska
11)  Halina Kułak

2. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
1)  Elżbieta Sienkiewicz-przewodnicząca
2)  Urszula Jakubowska
3)  Alina Jurczuk
4)  Urszula Chrzanowska
5)  Anna Kasperuk
6)  Dorota Rodziewicz
7)  Halina Skibicka
8)  Bożena Kostro
9)  Barbara Bebko
10)  Jolanta Daszuta
11)  Beata Olejnik
12)  Jolanta Kraśnicka
13)  Barbara Wiszniewska
14)  Dorota Piechocka
15)  Anna Markiewicz
16)  Dorota Rojsza
17) Małgorzata Brzósko

3. Komisja ds. Pomocy Socjalnej
1)  Małgorzata Michalewicz – przewodnicząca
2)  Waldemar Barszczewski
3)  Helena Bruszewska
4)  Małgorzata Glińska
5)  Ewa Czajka

4. Komisja ds. Położnych
1)  Barbara Bebko- przewodnicząca
2)  Małgorzata Tymińska
3)  Anna Kordyńska
4)  Jolanta Daszuta
5)  Barbara Wiszniewska
6)  Halina Szerszunowicz
7)  Agnieszka Wojno
8)  Dorota Piechocka

5. Komisja ds. Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej
1) Halina Kułak-przewodnicząca
2) Danuta Krasińska
3) Agnieszka Zahorowska
4) Lilia Kujawska
5) Nadzieja Sołowiej
6) Ewa Citkowska

6. Komisja Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego
1) Anna Kasperuk -przewodnicząca
2) Jolanta Brunejko-Struniewicz
3) Ewa Chilińska
4) Bożena Krahel
5) Agnieszka Pankiewicz

7. Komisja ds. Pielęgniarstwa w Opiece Stacjonarnej
1) Urszula Jakubowska-przewodnicząca
2) Krystyna Beata Baranowska
3) Elżbieta Sienkiewicz
4) Bożena Kostro
5) Anna Markiewicz
6) Urszula Chrzanowska
7) Dominika Szafran
8) Elżbieta Godlewska
9) Celina Rutkowska
10) Jolanta Brunejko-Struniewicz
11) Elżbieta Waluk
12) Beata Olejnik

8. Komisja ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
1) Nadzieja Sołowiej-przewodnicząca
2) Waldemar Barszczewski
3) Elżbieta Konopko
4) Alina Szapućko
5) Danuta Sawicka
6) Iwona Niegierewicz
7) Ewa Jaszczołt
8) Elżbieta Bołbot

9. Komisja ds. Etyki
1) Urszula Chrzanowska-przewodnicząca
2) Zofia Jemieljańczuk
3) Anna Sokół
4) Waldemar Barszczewski
5) Dominika Szafran
6) Barbara Wiszniewska
7) Anna Markiewicz
8) Bożena Kostro
9) Halina Skibicka
10) Celina Rutkowska
11) Jolanta Bućko
12) Jolanta Janowicz

10. Komisja Prawa i Legislacji
1) Beata Janina Olejnik-przewodnicząca
2) Bożena Kostro
3) Alina Jurczuk
4) Anna Markiewicz
5) Jolanta Brunejko-Struniewicz
6) Małgorzata Michalewicz
7) Elżbieta Godlewska
8) Małgorzata Brzósko
9) Krystyna Beata Baranowska
10) Dominika Szafran
11) Urszula Chrzanowska
12) Nadzieja Sołowiej
13) Elżbieta Waluk
14) Elżbieta Sienkiewicz
15) Halina Kułak
16) Dorota Rojsza
17) Urszula Jakubowska
18) Jolanta Bućko
19) Marta Milewska-Buzun
20) Skibicka Halina

11. Komisja ds. pielęgniarstwa chirurgicznego
1) Celina Rutkowska-przewodnicząca
2) Helena Bruszewska
3) Bożena Dulko
4) Małgorzata Glińska
5) Edyta Grzeszczuk
6) Małgorzata Jaremiszyn
7) Eugenia Jarosz
8) Małgorzata Malinowska
9) Elżbieta Niegierewicz
10) Anna Raducha
11) Grażyna Ruta
12) Dorota Sadowska
13) Małgorzata Twarowska
14) Tomasz Wardowicz

12. Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego
1) Barbara  Dąbrowska –  przewodnicząca
2) Patrycja Iwaniuk
3) Joanna Królewska
4) Agnieszka Mielech
5) Marta Sztrom
6) Beata Wierzbicka
7) Anna Wilczyńska

8) Alicja Szyłejko

Najczęściej czytane