Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej – 2021

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej – 2021

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej od 1.01.2021 r.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata wynosi 109 zł. 

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2018.2190 t.j.) opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:

50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty tj. 54,50 zł.  

Skarbnik
Dorota Rodziewicz

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy