STANOWISKO MZ normy zatrudnienia oraz kwalifikacyjne str 1, str 2

Data: 2018/07/19

Drukuj stronę

 

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Polożnych
w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia
tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia
oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych, (minimalne kwalifikacje
oraz obligatoryjnie wyższy poziom kwalifikacji) do warunkow kontraktowania
świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach środków publicznych
i zróżnicowania wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń zdrowotnych
w zależności od poziomu kwalifkacji pielegniarek i położnych

Najczęściej czytane