Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Prawo Wykonywania Zawodu

Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Obszar działania OIPiP w Białymstoku obejmuje miasto Białystok oraz następujące powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.

Wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przedłożenia okręgowej radzie w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu zawarte są w poszczególnych wnioskach.

Wnioski i dokumenty dotyczące PWZ

Wnioski i dokumenty dotyczące PWZ dla cudzoziemców i obywateli państw członkowskich UE

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej dla cudzoziemców

Pozostałe / Inne

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy