Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Komunikat
Opublikowano: 2020/05/18


W sytuacji nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa Państwa w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a jednocześnie dla zabezpieczenia płynności działania OIPiP w Białymstoku informujemy, iż praca w Izbie odbywa zgodnie z zaleceniami PIP i GIS i Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Godziny pracy biura

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30.

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną

Sekretariat: tel.: 85 747 00 16 w. 32

kom: 510 835 623

Księgowość: tel.: 85 747 00 16 w. 36

Radca Prawny: tel.: 510 835 668,

Przewodnicząca ORPiP Cecylia Dolińska tel.: 603 983 457

Sekretarz ORPiP Beata J. Olejnik  tel.: 505 854 995

lub

e-mailową izba@oipip.bialystok.pl

albo

listownie: Marii Skłodowskiej-Curie 12/19, 15-097 Białystok

W przypadku braku powyższych możliwości istnieje także ewentualność pozostawienia korespondencji w:

Uruchomionej skrzynce podawczej w siedzibie Izby.  

Dokumenty pozostawione w Izbie lub dostarczone drogą listowną przebywać będą w 72 godzinnej kwarantannie.

Ponadto informujemy, iż do odwołania bezwzględnie wstrzymuje się wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie OIPiP w Białymstoku.

Prosimy o regulowanie płatności w formie przelewów na konto OIPiP w Białymstoku

Numer konta: 21 1020 1332 0000 1702 0026 1180. 

w sytuacjach wyższej konieczności związanej z działalnością samorządową Izby, załatwienie spraw z udziałem interesantów dopuszczalne jest jedynie, jeżeli sprawa ma charakter pilny i brak jest możliwości jej załatwienia „na odległość” po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Przepraszam za powstałe utrudnienia, ale troska o zdrowie interesantów i pracowników jest dobrem najwyższym.

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku
(-) Cecylia Dolińska

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy