• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Prośba o przekazanie 1% podatku

Pismo w sprawie obciążenia podatkiem dochodowym pielęgniarek i położnych

Informacje MZ WAŻNE

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapewniające podwyżki pielęgniarkom i położnym

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komunikat MZ w sprawie terminu zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wypoczynek w Domu Pielęgniarki i Położnej w roku 2016

Przewodnicząca/Przewodniczący
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

W imieniu Zarządu Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach serdecznie proszę o poinformowanie środowisk pielęgniarsko-położniczych o możliwości skorzystania z wypoczynku w Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej. Oferta skierowania jest również do rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje oraz terminy wypoczynku.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc.

Wypoczynek w Domu Pielęgniarki i Położnej w roku 2016.pdf

Studia II stopnia pielęgniarstwo położnictwo

Seminarium „Dzieci są jutrem” 19.11.2015, Białystok

W imieniu współorganizatorów mam zaszczyt Panie poinformować, iż w dniu 19.11.2015r. przypadającym w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w godz. 10.00-13.00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy ul. Szpitalnej 37 odbędzie się Seminarium pn. "Dzieci są jutrem", którego głównym celem jest inauguracja Systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK wraz z prezentacją jego założeń.

Czytaj więcej: Dzieci są jutrem

Informacja w sprawie OWU

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż pielęgniarki i położne zatrudnione u świadczeniodawców, w których nie działają związki zawodowe zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne, powinny wybrać przedstawiciela do zaopiniowania podziału środków miesięcznie na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wynikających z zasad ustalonych w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Pismo z MZ w sprawie szczepień ochronnych

Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego

Strony