• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminów wstępnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek”

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

 

1. Barczykowska E., Ślusarz R., Szewczyk M.T.: Pielęgniarstwo w pediatrii. Wyd. Borgis, Warszawa 2006

2. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (red.): Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia.Wyd. Help-Med, Kraków 2014

3. Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. (red.): Pediatria, t. 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek:

1. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. (red.): Pielęgniarstwo Ratunkowe. PZWL, Warszawa 2013

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia t.1i 2. PZWL, Warszawa 2009

3. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL , Warszawa 2007

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego dla pielęgniarek:

1.         Kiliańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010, wyd. 2

2.         Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

3.         Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

4.         Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

1. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej
i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2008.

2. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo  opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2017

3. de Walden - Gałuszko K., Ciałkowska - Rysz A.(red.): Medycyna paliatywna.  Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2015.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

 1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)
 3. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2014.

Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dz. pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa z dializoterapią

 
1.Rutkowski B. (red.): Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. Via Medica, Gdańsk, 2008.

 

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych:

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 
1. Podstawy pielęgniarstwa tom I-II komplet, Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa.  Autorzy B. Ślusarka, D. Zarzycka, K. Zahradniczek;  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013, 

2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. 2014, poz. 1435),

3. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, poz. 1038, ze zm.),

Literatura do postępowania kwalifikacyjnego – kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs kwalifikacyjny - pielegniarstwo onkologiczne

- literatura do postępowania kwalifikacyjnego

 1. Jeziorski A.: Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wyd. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZWL, Warszawa 2011.
 3. Koper A., Wrońska I. (red): Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową. Wyd. Czelej, Lublin 2003.
 4. Chybicka A. (red.): Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. 2. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
 5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174) 
 6. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1lipca 2011r. (Dz.U.Nr 174, poz.1038).

Strony