• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminów wstępnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek:

1. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. (red.): Pielęgniarstwo Ratunkowe. PZWL, Warszawa 2013

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia t.1i 2. PZWL, Warszawa 2009

3. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL , Warszawa 2007

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego dla pielęgniarek:

1.         Kiliańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010, wyd. 2

2.         Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

3.         Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

4.         Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

1. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej
i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2008.

2. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo  opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2017

3. de Walden - Gałuszko K., Ciałkowska - Rysz A.(red.): Medycyna paliatywna.  Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2015.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

 1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)
 3. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2014.

Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dz. pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa z dializoterapią

 
1.Rutkowski B. (red.): Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. Via Medica, Gdańsk, 2008.

 

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych:

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 
1. Podstawy pielęgniarstwa tom I-II komplet, Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa.  Autorzy B. Ślusarka, D. Zarzycka, K. Zahradniczek;  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013, 

2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. 2014, poz. 1435),

3. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, poz. 1038, ze zm.),

Literatura do postępowania kwalifikacyjnego – kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs kwalifikacyjny - pielegniarstwo onkologiczne

- literatura do postępowania kwalifikacyjnego

 1. Jeziorski A.: Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wyd. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZWL, Warszawa 2011.
 3. Koper A., Wrońska I. (red): Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową. Wyd. Czelej, Lublin 2003.
 4. Chybicka A. (red.): Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. 2. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
 5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174) 
 6. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1lipca 2011r. (Dz.U.Nr 174, poz.1038).

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek:

Strony