• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminów wstępnych

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dz. pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa z dializoterapią

 
1.Rutkowski B. (red.): Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. Via Medica, Gdańsk, 2008.

 

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 1. de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej, Wyd. 1 Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Krajnik M., Malec-Milewska M., Wordliczek J. (red.): Chory na nowotwór.– kompendium leczenia objawów towarzyszących. Wyd. Medical Education, Warszawa 2015
 3. Malec-Milewska M., Krajnik M., Wordliczek J.: Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Wyd. 1. Wyd. Medical Education, Warszawa 2013.
 4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174).

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych:

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 
1. Podstawy pielęgniarstwa tom I-II komplet, Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa.  Autorzy B. Ślusarka, D. Zarzycka, K. Zahradniczek;  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013, 

2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U. 2014, poz. 1435),

3. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, poz. 1038, ze zm.),

Literatura do postępowania kwalifikacyjnego – kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs kwalifikacyjny - pielegniarstwo onkologiczne

- literatura do postępowania kwalifikacyjnego

 1. Jeziorski A.: Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wyd. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZWL, Warszawa 2011.
 3. Koper A., Wrońska I. (red): Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową. Wyd. Czelej, Lublin 2003.
 4. Chybicka A. (red.): Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. 2. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
 5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174) 
 6. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1lipca 2011r. (Dz.U.Nr 174, poz.1038).

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek:

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla położnych i pielęgniarek

WYKAZ LITERATURY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE

PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

przydatnej do przygotowania do wstępnego egzaminu

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczana i wychowania

1.      Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

2.      Kiliańska D [red.]: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2008

3.      Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980

4.      Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. - Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
 2. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 2009
 3. Kamiński B., Kubler A.: Anestezjologia i intensywna terapia. PWL, Warszawa 2002
 4. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 5. Szreter T.(red): Anestezjologia i intensywna terapia u dzieci. Urban &Partner, Wrocław 2007
 6. Lynn Fitzgerald Macksey  red. wyd. pol. Tadeusz Szreter  red. wyd. pol. Paweł Witt  Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania. Warszawa 2012,
 7. Wołowicka L, Dyk D: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008
 8. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 9. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
 10. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Strony