Praca dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy, które opuściły kraj w związku z konfliktem zbrojnym

Data: 2022/04/01

Drukuj stronę

 

Praca dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy, które opuściły kraj w związku z konfliktem zbrojnym

Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/posiadasz-dyplom-pielegniarki-lub-poloznej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/posiadasz-dyplom-pielegniarki-lub-poloznej-ua

2. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  (samodzielne wykonywanie zawodu)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-samodzielne-wykonywanie-zawodu

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-samodzielne-wykonywanie-zawodu-ua

3. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-wykonywanie-zawodu-samodzielnie-po-1-roku-pracy-pod-nadzoremhttps://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-wykonywanie-zawodu-samodzielnie-po-1-roku-pracy-pod-nadzorem-ua

Najczęściej czytane