Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny ,,Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek
Opublikowano: 2023/12/14


  1. Biercewicz M., Ślusak R., Szewczyk M.T.: Pielęgniarstwo w geriatrii. Borgis, Warszawa 2006
  2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008
  3. Rutkowska E.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002
  4. Kawczyńska-ButrymZ.: Wyzwania rodziny, zdrowie, choroba, niepełnosprawność,  starość. Makmed, Lublin 2008
  5. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2011
  6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039)
  7. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy