Literatura do egzaminów wstępnych

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie …

Data: 2018/07/20

 

WYKAZ LITERATURY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO przydatnej do przygotowania do wstępnego egzaminu Andres J. (red.): Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005 Bałanda …