Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Data: 2018/08/09

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE W dniu 28.12.2013 r. została opublikowana DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca …

6. Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i …

Data: 2018/08/09

 

Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, …