Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

6. Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i …

Data: 2018/08/09

 

Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, …

9. Uregulowania prawne w ochronie zdrowia.

Data: 2018/08/09

 

1) Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych 2) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 3) Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 4) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze …