Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Składki i opłaty

 1. Składki członkowskie
  1. Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22
  2. Wysokość składek członkowskich w roku 2023
  3. Składki – archiwum
 2. Opłaty 
  1. Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej – 2023
  2. Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 2023
  3. Opłaty – archiwum

3. Ważne Komunikat skarbnika

W związku z cyfryzacją systemów informatycznych OIPiP w Białymstoku od dnia 01.06.2019 r. opłacając składkę członkowską wymagane jest w opisie przelewu podanie numeru prawa wykonywania zawodu.   Dorota Rodziewicz  Skarbnik ORPiP w Białymstoku

4. UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków. Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Izby uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym OIPiP nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie. Poniżej zamieszczamy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0115-KDIT2-2.4011.126.2018.2.RS z dnia 21 maja 2018 r.

Pozostałe informacje

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy